Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej ...
Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v prostredi PPA", aby sa k ...

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia ...
Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia antifraudového systému v agendových IS PPA ", ...

Slovenská PPA je najefektívnejšou platobnou agentúrou v EÚ
Pôdohospodárska platobná agentúra dosiahla v roku 2019 najlepšie výsledky v celej svojej histórii. Celkovo 74 995 žiadateľom vyplatila 839,4 milióna eur. ...

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2020/2021 – ...
„Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2020/2021 – 2022/2023 a Príručku pre žiadateľov na ...

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2020/2021 – ...
„Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2020/2021 – 2022/2023 a Príručku pre žiadateľov na ...

Oznámenie
Dňa 2.1.2020 bude podateľňa v ústredí PPA (Hraničná 12) uzatvorená z technických príčin. V prípadne nutnosti volajte na telefónne číslo 0918 612375 ( Ing. Mária Šeptáková)

Oznámenie pre žiadateľov AEKO - integrovaná produkcia (zelenina, jahody, zemiaky) a EKO - ...
Na základe Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 19.11. ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v ...
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 12.12.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé vyzvania. ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 12.12.2019
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 12.12.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy. ...

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 42/PRV/2019
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / ...

Oznámenie
Na základe opakujúcich sa zistení z kontrol na mieste a zistení certifikačného orgánu ohľadne kontroly letných a zimných medziplodín, Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov na ...

Harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr za rok 2019
PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory na rok 2019, že dňom 29.11.2019 pristúpila k schvaľovaniu priamych podpôr na Jednotnej žiadosti na rok 2019.

Oznam
Oznam schváleným žiadateľom o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA2019+). ...

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 44/PRV/2019 pre podopatrenie 8. ...
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 8.3 výzvu č. ...

ID: 000140 Nákup výrobných technológií a zariadení_Poľnohospodárske družstvo Jahodná
Výrobné technológie a zariadenia

Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2019
-

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do ...
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom vo včelárskom programe, že zverejňuje príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho ...

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO
PPA oznamuje žiadateľom o platby na ANC, AEKO a EKO, že na základe predbežného prepočtu dobytčích jednotiek v rámci administratívnej kontroly jednotných žiadostí na rok 2019 zistila podozrenie z ...

43/PRV/2019
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 1 / Podopatrenie 1.1 Výzvu č. ...

PPA získala za Zelenú naftu prestížne ocenenie digitalizácie štátnej správy ITAPA 2019
• PPA získala za plne elektronické opatrenie „Zelená nafta“ ocenenie ITAPA 2019 • Zelená nafta je jedno z najlepších debyrokratizačných opatrení roku ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom