Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Mimoriadne opatrenia pre poľovníkov v okrese Trebišov
Užívateľom vybraných poľovných revírov v okrese Trebišov, v ktorých bol potvrdený výskyt afrického moru ošípaných alebo v revíri bezprostredne ohrozenom, sa ukladajú prísne ...

Africký mor ošípaných: šírenie nákazy v okrese Trebišov pokračuje!
Africký mor ošípaných (AMO) na území Trebišovského okresu sa rozšíril o ďalšie prípady v chove domácich ošípaných a o ďalší prípad diviaka.

Africký mor ošípaných: Nariaďuje sa intenzívny lov diviačej zveri!
V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktorý predstavuje vážne nebezpečenstvo pre ...

Na Agrokomplexe sa otvára RELAX PARK!
Výstavisko Agrokomplex Vás pozýva v sobotu 17. augusta 2019 na otvorenie novej športovo-oddychovej zóny spojenej s rodinnou opekačkou. ...

Furmanské preteky
Tento víkend 18. augusta 2019 Vás pozývame na Furmanské preteky, ktoré sa budú konať v lesoparku Sobranecké kúpele.

Najnavštevovanejším bol tentokrát Hrebienok
Dňa 6. augusta 2019 sa konalo spočítanie návštevníkov vo vysokohorskom prostredí. Tatranským národným parkom prešlo v tento deň celkovo 18 624 turistov. ...

Stretnutie Tematickej skupiny (Košický kraj)
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj pozýva MAS na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD dňa 6. septembra 2019 v Košiciach.

Aktualizácia oznámenia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške ...
-

Africký mor ošípaných: Prvý diagnostikovaný prípad u diviaka na území Slovenskej republiky
Africký mor ošípaných (AMO) na území Trebišovského okresu sa rozšíril o prvý pozitívny prípad u diviaka. ...

Prax pre študentov v kluknavskej mliekarni
Kluknavská mliekareň – obchodno – odbytové družstvo so sídlom Jaklovce 640 umožní vykonať v rokoch 2019 a 2020 absolvovanie praxe pre študentov potravinárskych a ...

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí písomného vyzvania na predloženie žiadosti o NFP pre ...
-

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí písomného vyzvania na predloženie žiadosti o NFP pre ...
-

Potravinoví inšpektori vykonali v prvom polroku 30-tisíc kontrol
Zanedbaná hygiena, kontaminované potraviny, chyby v označovaní, ale aj produkty po dátume spotreby. ...

Africký mor ošípaných: odškodnenie chovateľov utratených zvierat
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ma v pláne odškodniť chovateľov ošípaných, ktorým boli nariadené veterinárne opatrenia na likvidáciu ošípaných kvôli africkému ...

Na Slovensku boli potvrdené ďalšie dva prípady Afrického moru ošípaných
Africký mor ošípaných (AMO) na území Trebišovského okresu sa rozšíril o ďalšie dva prípady. ...

Konto pre „Zelenú naftu“ si vytvorilo cez 2 000 žiadateľov
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje všetkých oprávnených záujemcov o získanie „Zelenej nafty“, že na zaregistrovanie a vytvorenie konta na portáli štátneho ...

Oznam k obvyklej výške nájomného za rok 2018
S cieľom zabezpečiť správnosť, hodnovernosť a záväznosť stanovenej obvyklej výšky nájomného za rok 2018 a za účelom odstrániť chyby pri hromadnom spracovaní údajov okresnými ...

AGROKOMPLEX 2019
Ochutnajte slovenské potraviny, pozrite si poľnohospodársku techniku pri práci a hospodárske zvieratá na živo. ...

Dni sv. Huberta – kaštieľ Betliar
Síce máme ešte leto v plnom prúde, už teraz by sme Vás chceli pozvať na Celoslovenské poľovnícke slávnosti - Dni sv. Huberta, ktoré sa uskutočnia dňa 7. ...

Deň stromu
Podujatie Deň stromu, ktoré sa už tradične koná druhú júlovú sobotu v Lesníckom skanzene pri Čiernom Balogu prinieslo aj tento rok pre návštevníkov bohatý sprievodný program. ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom