Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Oznámenie výsledku výberového konania
Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu ...

Predseda vlády a ministerka pôdohospodárstva rokovali s poľnohospodármi a potravinármi
Obrovským problémom Slovenska je rozdrobenosť pôdy. Zvyšuje sa každým prípadným ďalším dedičským konaním, čo bude potrebné zmeniť. ...

Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie ...
-

Dodatok č. 2 k Štatútu komisie 01.02.2019
-

Dodatok č. 1k Štatútu komisie 29.05.2018
-

Štatút komisie 30.05.2014
-

Štatút komisie 19.07.2012
-

Výnos MPRV SR č. 917-2011-100 z 27.10.2011
-

Výnos MPRV SR č. 867-2012-10 z 19.11.2012
-

Výnos MPRV SR č. 571-2012-100 z 03.08.2012
-

Výnos MPRV SR č. 536-2011-100 z 12.05.2011
-

Nález Ústavného súdu k prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov
Informácie o ďalšom postupe orgánov verejnej správy k nesúladu § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou SR

Zoznam neprimeraných podmienok v obchode s potravinami
Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Nová právna úprava eliminuje viac ako 40 rôznych nekalých obchodných praktík. ...

95. výročie pádu lavíny v osade Rybô
Už 95 rokov uplynulo od pádu najtragickejšej lavíny na Slovensku. Každoročne prichádzajú lesníci k pamätníku na okraji osady Rybô, aby si pripomenuli tragédiu, ktorú spôsobilo ...

Valentín v kaštieli
Zaľúbení aj nezaľúbení pozor! Aj tento rok sa v Múzeu vo Svätom Antone uskutoční podujatie pod názvom „Valentín v kaštieli“.

Klub mladých farmárov
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub ...

Pozvánka na študijnú cestu pre včelárov do Talianska
Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva včelárov na študijnú cestu v termíne 28.02. – 02.03. ...

Nový zákon skoncuje s nekalými praktikami v obchodovaní s potravinami
Obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín budú férovejšie a vyváženejšie. ...

Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov
Klimatické zmeny sú veľmi aktuálnou témou aj pre poľnohospodárov. Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj uskutoční školenie na uvedenú tému pod ...

Oznam
Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 6. 2. 2019 štátny dozor v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh v Banskobystrickom kraji. ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom