Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Videonávod k nahláseným pozemkom v jednotných žiadostiach
MPRV SR v rámci uľahčenia prístupu k informáciám pripravilo jednoduchý videonávod...

Potravinoví inšpektori uskutočnili rozsiahly test na zvyšky pesticídov
Kontrola zvyškov pesticídov v potravinách je v rámci EÚ prísne monitorovaná. ...

Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP ...
-

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných ...
-

Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP ...
-

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných ...
-

Deň sv. Huberta Sobrance
Lesy SR, š.p. Vás pozývajú dňa 13. októbra 2019 na Deň sv. Huberta v Sobranciach. Návštevníkov čaká bohatý program ako poľovnícka sv. omša, rôzne súťaže – napr. ...

Predbežná informácia
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. ...

Podklad pre konzultácie
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. ...

Výstup na vrch Železník
Máte v obľube turistiku? Lesy SR, š.p. Vás pozývajú na 2. ročník výstupu na vrch Železník dňa 12. októbra 2019.

DOD Badínskeho pralesa
Milí milovníci divokej prírody, srdečne Vás pozývame 12. októbra 2019 na prechádzku chráneným územím spojenú s odborným výkladom pracovníkov správy CHKO-BR Poľana a Lesy SR, š. ...

Potápači budú čistiť plesá
Už tento piatok sa pod hladinu štyroch tatranských plies ponoria potápači, aby ich zbavili odpadkov po letnej turistickej sezóne. ...

Tvorba komplexnej informačnej databázy podnikov potravinového priemyslu v SR - upozornenie ...
Upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky elektronického systému pre vyplnenie a následné odoslanie dotazníka je 11.10.2019 o 24:00

Slovenské potraviny získali miesto na prestížnom veľtrhu inovatívnych produktov
Slovenské potraviny vzbudzujú pozornosť tisíciek návštevníkov jedného z najvýznamnejších obchodno-kontraktačných veľtrhov na svete. ...

Školenie ZÁSADY DOBREJ PRAXE V OCHRANE RASTLÍN ZAMERANEJ NA PRINCÍPY INTEGROVANEJ OCHRANY ...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dáva do pozornosti pripravované školenia v oblasti IPM – Integrovanej ochrany proti škodcom, ktoré sa uskutočnia na ...

Africký mor ošípaných sa týka všetkých krajín EÚ!
Počas stretnutia ministrov poľnohospodárstva Vyšehradskej skupiny (Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska) a Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Fínska v Prahe, výrazne rezonovala ...

Stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4+5 v Prahe, viedlo k prijatiu spoločných deklarácií
Ministri poľnohospodárstva Vyšehradskej skupiny (Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska) a Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Fínska, sa v rámci českého predsedníctva vo ...

Výberové konanie na pozíciu Project Officer / Program Officer pre Program Interreg V-A ...
-

MPRV SR žiada ekoaktivistov, aby v súvislosti s vážnou situáciou s AMO nezavádzali verejnosť
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiada environmentálne organizácie tretieho sektora, aby v súvislosti so závažnou situáciou s africkým morom ošípaných (AMO) ...

Agrofilm 2019
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná dnes v kongresovej sále Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra otvorila 35. ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom